Pečovatelská služba

nádvoří

Pečovatelská služba(PS) je součástí Městské správy sociálních služeb (MěSSS) Kadaň. Jejím zřizovatelem je Město Kadaň. V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je oprávněna jednat ve všech záležitostech organizace. Pečovatelská služba města Kadaně zajišťuje terénní služby občanům na území města Kadaně a služby ve dvou domech s pečovatelskou službou na Hradě v Tyršově ulici 567 a ve Věžní ulici 1392.

Jak požádat o službu

Posláním pečovatelské služby
je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života v jejich přirozeném a známém prostředí, při zachování maximální možné míry soběstačnosti.

 • Pečovatelská služba je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci.
 • Umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob.
 • Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.
 • Pečovatelská služba zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klientem, na naplňování jeho potřeb. Nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb.
 • Transformací pečovatelské služby stojí tato až poslední v řadě. Prvořadým pečovatelem o seniora je rodina či neformální pečovatel, následují veřejné služby.
Okruh osob, pro které je služba určena
Služba je určena osobám bez věkového omezení.

Časový rozsah pečovatelské služby
Pondělí – neděle od 7,00 do 21,00. V čase od 15,30 – 21,00 dle předchozí dohody s klientem.

Cíle pečovatelské služby:
 1. Podpora a pomoc při zajištění základních životních potřeb
 2. Podpora klientů v soběstačnosti
 3. Řešení sociálně nepříznivých situací
Zásady pečovatelské služby:
 1. Ochrana práv klientů
 2. Důstojnost
 3. Soběstačnost
 4. Spolupráce
 5. Individuální přístup
Poskytujeme následující rozsah základních činností:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Základní sociální poradenstvíje poskytováno všem zájemcům o službu a všem klientům bezplatně.

Úplné znění standardu č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb pro Pečovatelskou službu je k dispozici v kanceláři vedoucí PS.

Pečovatelská služba

chodba

chodba

 
vstup

vstup

 
nádvoří

nádvoří

 
rozvoz jídel

rozvoz jídel

 
dům na Věžní ulici

dům na Věžní ulici

 
 
Vytvořeno 24.6.2021 12:15:41 | přečteno 1236x | tana
load