Domov pro seniory

Domov z dronu

Motto: Aktivní činností předcházíme smutku z osamění, osobním a citlivým přístupem vytváříme v Domově bezpečnou jistotu smysluplného a důstojného podzimu života

Jak požádat o službu Plán volnočasových aktivit

Domov pro seniory (DpS) je jednou ze služeb příspěvkové organizace Městské správy sociálních služeb Kadaň, jejím zřizovatelem je Město Kadaň. V čele organizace stojí ředitelka Mgr. Lenka Raadová, MBA.


Kadaňský Domov pro seniory je pobytovou službou s celoročním provozem. Zařízení se nachází v ulici Věžní, čp. 958, nedaleko centra města. Částečně nová, částečně zrekonstruovaná budova byla otevřena v květnu roku 2007. Plně bezbariérový objekt zcela splňuje nejmodernější trendy v péči o seniory. Součástí areálu je rozsáhlá parková zahrada s možnostmi aktivního i pasivního odpočinku.


Celková ubytovací kapacita Domova/Věžní ul. pro celoroční pobyty je 99 lůžek v 57 pokojích (18 pokojů jednolůžkových, 36 pokojů dvoulůžkových a 3 pokoje třílůžkové). Zařízení nabízí také možnost krátkodobých či denních pobytů (odlehčovací služba), pro tu disponuje jedním pokojem se 4 lůžky. Dalších 21 lůžek v 10 pokojích (1 pokoj jednolůžkový, 8 pokoje dvoulůžkových a 1 pokoj čtyřlůžkový) má Domov na detašovaném oddělení v budově kadaňské nemocnice (páté patro), Golovinova ul., čp. 1559.


Posláním Domova pro seniory 
je poskytovat pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby, ale z důvodu nepříznivé sociální situace a vysoké potřebnosti péče nemohou žít doma s pomocí rodiny či s využitím jiných služeb. Naším prostřednictvím chceme vytvářet bezpečné materiální zázemí, podpořit klienty při sociálním začleňování s cílem zapojení se do společenského života, a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Vytváříme klientům podmínky pro důstojnou existenci a umožňujeme jim aktivizační a společenské vyžití.

Cílovou skupinou služby jsou mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost, jsou celodenně závislí na pomoci jiné fyzické osoby nebo se nacházejí v jiné nepříznivé sociální situaci.

Domov pro seniory umožňuje služby zájemcům především z Ústeckého kraje. Přednostně jsou umísťováni dle Evidence žádostí zájemci o sociální službu z řad klientů Pečovatelské služby, zájemci o služby z Kadaně, vazbami na Kadaň a zájemci z přilehlých obcí.


Cíle Domova pro seniory

 1. Bezpečné a klidné bydlení
 2. Podpora v oblastech životních potřeb
 3. Zajištění důstojného života
 4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností
 5. Aktivizační a společenské vyžití

Zásady Domova pro seniory

 1. Ochrana práv klientů
 2. Důstojnost
 3. Soběstačnost
 4. Spolupráce
 5. Individuální přístup
 6. Uplatňování moderních metod v ošetřovatelském procesu

Úplné znění standardu č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb je k dispozici v Domově pro seniory Kadaň.

Domov pro seniory

budova jih

budova jih

 
budova jih

budova jih

 
Bazén

Bazén

 
budova sever

budova sever

 
Chodba

Chodba

 
kaple

kaple

 
knihovna

knihovna

 
Kuchyň

Kuchyň

 
zahrada

zahrada

 
budova východ

budova východ

 
prvky pro cvičení

prvky pro cvičení

 
jídelna

jídelna

 
kadeřník

kadeřník

 
cvičení

cvičení

 
chodba

chodba

 
centrální koupelna

centrální koupelna

 
Pokoj

Pokoj

 
Domov z dronu

Domov z dronu

 
týden sociálních služeb

týden sociálních služeb

 
 
Vytvořeno 24.6.2021 12:17:36 - aktualizováno 7.8.2022 9:36:25 | přečteno 6039x | tana
load